Marktwijs coaching en ondersteuning.

Het onderwijs heeft een leraren- en schoolleiderstekort. Belangrijke begeleiding van (startende) leerkrachten en zij-instromers is er soms niet genoeg. Dit zorgt voor hoge werkdruk en helaas negatieve gevolgen voor de onderwijskwaliteit.

Er is méér aandacht voor (tijdelijke) ondersteuning en begeleiding nodig om uitval en hogere werkdruk te voorkomen.

 

Ik geloof in goede begeleiding en ondersteuning voor (startende) leerkrachten en management. Daarom heb ik een aantal programma's ontwikkeld, waarmee ik deze professionals tijdelijk ondersteun.

 

Als erkend CRKBO-coach mag ik inmiddels de eerste opdrachten met veel plezier uitvoeren.

Ben je ook geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar kim.de.mos@marktwijs.nl of 06-466 900 93.

A. Interim directie 

·       Tijdelijke invulling

·       Waarborgen van de continuïteit

·       Professionaliseren van de organisatie

·       Kwaliteitsimpuls

·       Teamontwikkeling

·       Cultuurverandering


16 tot 40 uur per week

€ 90,- per uur, exclusief btw


B. Co - management/ Startende schoolleider

• Tijdelijke extra capaciteit

• Sparringpartner

• Coaching 

• Ondersteuning 

• Ontlasting 

• Klankbord

• Werkdrukverlaging 

• Feedback en reflectie

• Versterking management


4 dagdelen verspreid over een periode
(of anders in overleg)

€ 1900,- of € 85,- per uur 


C. Kwaliteitsverbetering primair proces 

• Trendanalyses 

• Impuls resultaten 

• Analyseren van de resultaten

• Gezamenlijk maken plan van aanpak 

• Klassen-management 

• Directe instructie

• Taakgerichte werksfeer  


Twee hele dagen

€ 1700,- exclusief btw 

 


D. Begeleiding (startende) leerkracht/ zij-instroom

• Coaching

• Video begeleiding 

• Directe instructie model

• Klassen-management 

• Taakgerichte werksfeer

• Didactiek

• Pedagogiek 


4 dagdelen verspreid over een periode

(of anders in overleg)

€ 1.100,- (niet btw plichtig)