"Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 heeft Kim bergen verzet, ondanks dat de school dicht ging. Nog steeds zo blij met alles wat zij voor ons heeft gedaan!"

Interim-schoolleiding, onderwijsmanagement en coaching

Als directeur van een basisschool heb je te maken met een groot aantal voorwaarden en verplichtingen waaraan je onderwijsinstelling moet voldoen. Samen met het extreme tekort aan leerkrachten en de roep om passend onderwijs, legt dit een flinke druk op basisscholen. Wil je hier op de juiste manier mee omgaan, dan zijn een specialistische benadering en diepgaande marktkennis vereist.

Want hoe zorg je in deze weerbarstige tijden dat de school goed blijft presteren, dat het team overeind blijft en dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft? Marktwijs Onderwijsmanagement & Advies helpt je graag met interim-onderwijsmanagementdiensten om effectief in te spelen op al deze ontwikkelingen en goed voorbereid te zijn op de toekomst. 


Maatwerk voor elke basisschool

Samen met jou stel ik een plan van aanpak op. Wat willen we bereiken? Welke veranderingen of investeringen zijn daarvoor nodig? Mijn inzet is altijd maatwerk, volledig afgestemd op de wensen en onderwijsdoelen van de school.

 

Afhankelijk van de organisatie en de situatie vind je in dit plan bijvoorbeeld de volgende onderdelen terug:

  • Ontwikkelmanagement
  • Cultuurverandering
  • Aan de slag met het team
  • Projectmanagement
  • Co-management
  • Werken aan kwaliteit 
  • Werkdrukverlaging
  • Overbruggen van de afwezigheid van de directeur
  • Begeleiding en coaching directie
  • Begeleiding en coaching (startende) leerkrachten