Kim de Mos, interim-directeur en onderwijsadviseur

 

Het gezicht van Marktwijs Onderwijsmanagement & Advies is Kim de Mos. Een ondernemer met een voorliefde voor actie en dynamiek, zowel in haar werk als privéleven. Zij woont samen met haar man in Bilthoven, nabij Utrecht, en heeft twee tienerzonen en een bonus tienerzoon. 

 

 

“Al wandelend maak ik mijn hoofd leeg en kom ik tot de beste inzichten en ideeën. Ook het plan om aan de slag te gaan als interim-directeur is tijdens één van deze wandelingen ontstaan!”

 


Werken op basis van vertrouwen
Wanneer ik een school binnenstap en kennismaak met het team, dan heb ik een open blik. Door mijn helicopterview overzie ik snel de situatie. Ik ben erg communicatief en win snel het vertrouwen van mensen. Dat is dan ook één van mijn drijfveren: werken op basis van vertrouwen. Dat vertrouwen werkt beide kanten op, dus als ik iets beloof, dan doe ik het ook.

 

Ik sta nuchter in het leven en laat mij niet zo snel leiden door de waan van de dag. Maar doet er zich een probleem voor, dan sta ik er. Mijn probleemoplossend vermogen is goed ontwikkeld en ik vind het ook erg belangrijk dat een team leert zelf te denken en te handelen.

 

Talenten herkennen, verbinden en laten samenwerken

Door talenten te herkennen, deze te verbinden aan de organisatie en het team te laten samenwerken, laat ik de professionele cultuur van een school groeien. Gedeeld leiderschap vind ik daarbij erg belangrijk: gezamenlijk zorgen we voor goed onderwijs voor álle leerlingen! Het verbinden van leraren, leerlingen en ouders heeft hierbij mijn aandacht. Samen vormen zij de school.

Mijn betrokkenheid bij een school is groot. Ik heb een goed inlevingsvermogen en kan binnen een team snel inzoomen op individuele medewerkers. Medewerkers die aan het re-integreren zijn, kan ik goed begeleiden zodat ze snel weer fijn aan het werk zijn. Ik besteed veel aandacht aan het realiseren van een goede werk- en leeromgeving voor leraren en andere onderwijsmedewerkers.

 

Kwaliteitszorg, planning en doorlopende verbetering

Met kwaliteitszorg, managementjaarplanning en aandacht voor doorlopende onderwijsverbetering geef ik inhoud aan mijn onderwijskundig leiderschap. Mijn missie is om mensen te laten groeien door feedback te geven, en zelf vraag ik ook regelmatig om feedback.

 

Toekomstgericht 

Ik vind het belangrijk om voordurend te reflecteren op mijzelf om een goede toekomstbewuste schoolleider te zijn en te blijven leren. Ook wil ik in een korte tijd kennis krijgen van de context en de cultuur van de school zodat ik daarop kan afstemmen. Ik wil aansluiten bij wat er leeft in de organisatie en hier besluiten in nemen die de school verder brengt, de toekomst in.