· 

Opkomst interim-schooldirecteur

Photo by Quino Al on Unsplash
Photo by Quino Al on Unsplash

Het lerarentekort in Nederland is niemand ontgaan, er zijn diverse bewegingen om de schade te proberen te beperken. Je ziet een toename van zij-instromers, het activeren van stille reserve, PABO-deeltijd opleiding groeit fors en leerkrachten zetten zichzelf in als bijv. Flexleerkracht/zzp-er om scholen en teams te ondersteunen (inval voor uitval).

 

Komt er na het lerarentekort ook het directeurentekort? -spoiler-alert- JA!

De volgende uitdaging in het PO is nu: het tekort aan directeuren en schoolleiders. Momenteel heeft één op de 20 basisscholen géén directeur en de piek ligt in Amsterdam. Procentueel is het schoolleiderstekort hoger dan het lerarentekort (bron: Parool 28-08-2019)

 

“De schoolleider is juist iemand die zorgt voor rust en een lagere werkdruk in de school. Als we dat tekort niet oplossen, dan worden de overige problemen alleen maar groter. ”, aldus Petra van Haren -voorzitter Algemene Vereniging van Schoolleiders)

 

Schoolleiders ervaren ook een te hoge werkdruk, moeten het lerarentekort oplossen (krijg het maar op je bordje) en een verwachte salarisverhoging is niet doorgegaan. Overigens heeft ondersteunend personeel ook bakzeil gehaald bij de beloofde verhoging. Voor leerkrachten is een verhoging van 8,5% doorgevoerd.

 

Naast zzp-leerkrachten ook zzp-directeuren in het PO?

Leerkrachten die meer afwisseling, meer autonomie wensen kunnen kiezen om als zzp-er in het onderwijs te werken. Gaan directeuren straks ook zzp-en? En wat zijn daarvoor de mogelijkheden? En welke voor en nadelen kleven daaraan? En wat zou dan een passende vergoeding zijn? (loonkosten zijn een hot-item, zoals we weten) Ik wil het in dit artikel uitzoeken, te beginnen met het salaris:

 

Salaris schooldirecteuren (PO)

De CAO-PO kent drie salarisschalen voor directeuren: DA, DB en DC. De inschaling heeft oa. te maken met de omvang van de school en soort onderwijs. Gebaseerd op CAO PO 2018-2019 verdient een directeur in trede 10 (10 jaar ervaring) tussen € 4.854,- en € 5.749,- bruto per maand bij 40 u/wk. De werkgeverskosten bedragen 63% (pensioenpremies, Zvw, scholing etc.) waardoor de totale loonkosten € 7.200,- (DA), € 7.728,- (DB) en € 8.399,- (DC) per maand zijn.

Uit de tabel blijkt dat de totale werkgeverskosten € 52,- tot € 60,- per uur bedragen. De toegekende loonsverhoging voor leraren bedroeg 8,5% en directies en ondersteunend personeel wachten nog op een verhoging. Het loonverschil tussen directie en de leerkrachten is mogelijk (veel) te klein.

 

Uurtarief zzp-schoolleider

Zzp-ers kiezen er vaak voor om een dynamisch uurtarief te hanteren. Afhankelijk van de ervaring van de zzp-er, het aantal uur en de duur van de opdracht wordt het tarief afgesproken. Zzp-schoolleiders verdienen tussen de € 80,- en € 90,-/uur en bij inzet via uitzendbureau of detacheerder geldt mogelijk een opslag van 15-30%.

 

"Een uurtarief tussen € 80,- en € 90,- (ex. btw) is goed te onderbouwen en passend bij de verantwoordelijkheden en taken van een tijdelijke zzp-schoolleider."

 

 

Wat draagt een interim schoolleider bij?

Interim management moet goed doordacht ingezet worden, om zo de interim-directeur, het team en de leerlingen het beste te bieden. Tijdelijke zzp-schoolleiders worden op meerdere manieren ingezet, uit research blijkt:

  1. Overbruggen tijdelijke afwezigheid (ziekte, zwangerschap, burn-out etc.).
  2. Begeleiding en coaching (startende) leerkrachten en/of zijinstromers.
  3. Coachen en begeleiden van (startende) schoolleider(s).
  4. Vanuit specifieke kennis en expertise de zittende schoolleider ondersteunen.
  5. Opzetten en begeleiden van een verandertraject, cultuuromslag, kwaliteitsimpuls-project.

Wat zijn de aandachtspunten bij inzet van zzp-schoolleiders?

  1. Tijdelijke zzp-schoolleiders zijn -per definitie- géén structurele oplossing.
  2. Om snel van waarde te zijn, is een adequaat inwerktraject en stevige voorbereiding door school en zzp-schoolleider zeer gewenst.
  3. De kosten voor de zzp-schoolleider moeten intern en richting het bestuur/Raad van Toezicht voldoende onderbouwd worden.

Zijn de interim directeuren er al?

Ja, online ontstaan diverse platforms waar interim directeuren (zzp) en besturen met elkaar in contact kunnen komen. Via onderwijs-adviesbureaus en detacheerders/uitzendbureaus lijkt het aanbod ook steeds groter te worden.

Samenvatting:

De juiste inzet van (niet alleen) onderwijsprofessionals is een complexe materie. Onderwijs heeft echter te kampen met grote (personele) problemen, die nu eens echt een andere oplossing nodig hebben.

 

Zzp-schoolleiders en directeuren zijn zeker inzetbaar voor de juiste (tijdelijke) opdrachten en het overwegen waard. Het is van belang om per situatie de voordelen en aandachtspunten te benoemen en voldoende mee te nemen.

Duidelijk is in ieder geval het volgende: de snel veranderende wereld vraagt een open en wendbare mindset, ook in de verschillende vormen van werkgever- en werknemerschap.

Over de auteur:

Hans Hoekstra is interim sales- en business developmentmanager en gespecialiseerd in de sectoren Onderwijs en Zorg. 

Het bedrijf Marktwijs Consultancy ondersteunt bij sales en business development projecten.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0