· 

Vergelijk loonkosten leerkracht in dienst tov. uitzendleerkracht en de ZZP-er.

Photo by Martin Bargl on Unsplash
Photo by Martin Bargl on Unsplash

Marktwijs Consultancy is een business en sales-organisatie die werkt voor bedrijven in of voor de sector onderwijs. Onderwijs en business begrijpen elkaar soms niet, soms volledig niet en soms een beetje.... Elke dag haal ik er plezier uit om de brug te slaan tussen onderwijs en business, omdat ik weet dat beide sectoren veel te bieden hebben en ik vind dat ze van elkaar zouden moeten leren.

 

Een veelgehoord (business)-argument in onderwijsland is bijvoorbeeld:

 

"ZZP-ers en uitzendbureaus zijn te duur en onttrekken onnodig veel geld uit het onderwijs."

 

Mijn hart gaat dan sneller kloppen: is dat zo? Met dit artikel wil ik een objectief vergelijk maken tussen de verschillende vormen waarop onderwijsprofessionals werkzaam zijn. Om focus aan te brengen richt ik me op de CAO en loongebouw van het Primair Onderwijs (bron: PO-Raad).

 

De onderzoeksvraag is: Wat zijn de totale loonkosten gebaseerd op schaal L11 (conform CAO PO 2018-2019/trede 10) met tien jaar ervaring en werktijdfactor 0,8 in loondienst (1), via uitzend/detacheringsbureaus (2) en als ZZP-er? (3)

 

Berekening in 3 variaties

  1. Leerkracht in loondienst is ingedeeld in een schaal en trede + eventueel schaaluitloopbedrag. Hij/zij ontvangt vakantiegeld & eindejaarsuitkering.
  2. Leerkracht via uitzendbureau: uurtarief * gewerkte uren.
  3. ZZP-leerkracht: uurtarief * gewerkte uren.

1.Toelichting loonkosten leerkracht in dienst (zie tabel)

 

Het bruto-salaris voor de leraar bedraagt € 3.499,-. Hierop komen verplichte Werknemersverzekeringen, Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en pensioenpremie.

 

De totale werkgeverskosten komen op € 4.712,67 (rekentool model werkgeverslasten PO)

 

Ziekteverzuim (doorbetaling) en vervanging wordt meegenomen: het gemiddelde ziektepercentage voor onderwijssector PO is ca 6% die we optellen bij de loonkosten.

Reiskosten en werkplekkosten gesteld op € 125,- / mnd. 

 

"Loonkosten dienstverband € 5.100,- / mnd. dus € 47,- per gewerkt uur."

2.Loonkosten leerkracht via uitzendbureau/detacheerder (zie tabel)

 

Uitzendbureaus detacheren leerkrachten in het PO, waarbij het uitzendbureau de werkgever is en het schoolbestuur de klant. Bij een gelijkblijvend salaris voor de leerkracht (soms wordt een salaris fors boven CAO geboden) drijven twee elementen de kosten op:

 

  1. Vergoeding voor het uitzendbureau (geschat 15 tot 30% soms 50%)
  2. Arbeid wordt belast met 21% BTW.

"Loonkosten (uitzend)bureau € 7.189,- / mnd. dus € 65,- per gewerkt uur."

3. Leerkracht als ZZP-er

 

Sommige leerkrachten schrijven zich in als ZZP-er en werken zelfstandig voor schoolbesturen. Op die manier hebben zij een flexibele en gevarieerde werkroutine, die vaak tijdelijk van aard is (inval, opvang piekdrukte, tijdelijke inzet van expertise etc.).

 

Een ZZP-er is vrij om het uurtarief te bepalen en wordt betaald voor de daadwerkelijk gewerkte uren. De ZZP-er is zelf verantwoordelijk voor inkomen bij ziekte en als er geen opdracht is. De Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, pensioen en ziekteverzekering betaalt de ZZP-er zelf. ZZP-ers die lesgeven en rechtstreeks factureren aan de school zijn vrijgesteld van BTW (Belastingdienst)

 

Loonkosten ZZP-er met uurtarief van € 55,- zijn € 6.083,- / mnd

Conclusie.

Inzet van professionals is complexe materie. Als je je focust op loonkosten (onderzoeksvraag) juist weer helemaal niet. Een objectief vergelijk (appels met appels) geeft aan dat werknemers in loondienst 16% goedkoper zijn tov. ZZP-ers en minimaal 29% goedkoper tov. uitzendbureaus.

 

Het vergelijk geeft mij veel beter inzicht van de daadwerkelijke loonkosten, die tussen € 47,- en € 65,- per uur liggen. Zijn deze verschillen dan zo groot dat het "BOE-geroep" -enkel gebaseerd op kosten- gerechtvaardigd is? Is het met deze kennis niet veel slimmer om de verschillende vormen van werkgever en werknemerschap slim en effectief in te zetten zodat ze elkaar aanvullen en versterken?

Disclaimer: Marktwijs Consultancy is en was niet actief en is niet voornemens een rol te spelen in de sector arbeidsbemiddeling, detachering, uitzend-activiteiten en/of pay-rolling. (c) 2019 Marktwijs Consultancy

 Over de auteur:

Hans Hoekstra is interim sales- en business developmentmanager en gespecialiseerd in de sectoren Onderwijs en Zorg. 

Het bedrijf Marktwijs Consultancy ondersteunt bij sales en business development projecten.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0