· 

Bevlogen zij-instromers in onderwijs: krijgen ze vleugels? Of laten we ze zwemmen...

Wat een positief en uitgebreid artikel in het Algemeen Dagblad (5 okt.) over de ervaringen van vier enthousiaste, zéér gemotiveerde zij-instromers in het PO. Zij volgen hun overtuiging, helpen mee aan "meer leraren voor de klas" en zijn onderdeel van ruim 2.000 ingeschreven deeltijdstudenten op de PABO's (22% stijging tov. vorig jaar) Enthousiaste, bevlogen en betrokken mensen, met hart voor onderwijs! Waar begint een zij-instromer aan en... hoe zuinig zijn we eigenlijk op ze?

 

In het artikel lees ik een viertal opmerkelijke feiten:

  1. Motivatie: zij-instromers in PO zoeken vooral naar inspirerend en betekenisvol werk;
  2. Onbekend is de (mogelijk behoorlijke) uitval van zij-instromers. Flauwekul natuurlijk: cijfers zijn te achterhalen, zodra daarop gestuurd wordt. We gooien het kind met het badwater weg zodra we enthousiaste professionals opleiden zonder zicht op uitvalpercentages. We weten dus ook niets over uitvalreden(en)?
  3. De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), mevrouw Liesbeth Verheggen, voert slechts één argument: "méér salaris helpt structureel om het onderwijs aantrekkelijker te maken" Dit gaat volledig voorbij aan de motivatie van deze zij-instromers (zie 1.) Hoe belangrijk is salaris echt? Is de salariseis een makkelijke reflex waar de AOb telkens inschiet, die "lekker scoort" bij leden?
  4. Alle geïnterviewden zijn bezielde, zéér enthousiaste zij-instromers met een waardevolle werkhouding (1.) Ga het maar doen: een draaiend huishouden of gezin, een baan en dan ga je starten met een intensieve studie. Waarbij je meteen voor de klas mag... Dit verdient Respect maar ook dat er naar hen geluisterd wordt. De zij-instromers zien allemaal noodzaak in begeleiding, collegiale ondersteuning, ervaringen kunnen delen en coaching om hen zo een goede start te geven.

Het is verontrustend dat de Onderwijsbond de opkomst van zij-instromers als volgt duidt:

 

AOb: "Zij-instromers zijn géén structurele oplossing. Scholen moeten tijd en

energie steken in de begeleiding en ondersteuning van een zijinstromer."

 

Goed onderwijs (waar de AOb voor staat) moet juist gaan over het het steken van tijd en energie en begeleiding in leerlingen, in (startende) leerkrachten en in (startende) zij-instromers.

 

Schoolbesturen: wees zuinig op zij-instromers! Deze groeiende groep enthousiaste en ervaren professionals gaat jullie helpen. Houdt ze dus aan boord! De PO-raad helpt bij het inzetten, begeleiden en financieren van zij-instroomtrajecten.

 

Beste lezers: wat is jullie mening, jullie ideeën en al genomen initiatieven om alle zij-instromers een warm welkom en goede start en begeleiding te geven? Ik ben héél nieuwsgierig naar jullie reacties. Dank!

 Over de auteur:

Hans Hoekstra is interim sales- en business developmentmanager en gespecialiseerd in de sectoren Onderwijs en Zorg. 

Het bedrijf Marktwijs Consultancy ondersteunt bij sales en business development projecten.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0